Divadelní spolek Klicpera
 

Kulturní a informační centrum města Sadská - kontakt

 

Zdeňka Hamerová
ředitelka KIC

Palackého nám. 257
289 12 Sadská

tel.: 325 594 329
mobil: 603 891 304
e-mail: kic.sadska@email.cz

Kulturní a informační centrum se nachází na náměstí Palackého proti Mariánskému sloupu.

KIC města Sadská bylo zřízeno od 1.1.2001 jako samostatná příspěvková organizace, která zajištuje kulturní akce, filmová, divadelní, hudební, vzdělávací představení a výstavy pro děti, dospělé včetne seniorů. Z tradičních akcí můžeme jmenovat každoroční přehlídku amatérských divadelních souborů "Klicperovy divadelní dny Sadská, Rej čarodejnic, Cestu pohádkovým lesem" u příležitosti Dne dětí, koncerty u Jezera, akce v rámci posvícení a pohádky s mikulášskými nadílkami. Vizí KIC města Sadská je podporovat kulturu v regionu na co nejvyšší úrovni, zachovat stávající kvalitní kulturní akce i nadále a rozšírit kulturní dění o nové formy, které obohatí kulturní život, podpoří rozvoj cestovního ruchu, obchodu, podnikání a v neposlední řade také povědomí o městě na veřejnosti.

KIC je zřizovatelem amatérského Divadelního souboru Klicpera, bližší informace o jeho činnosti najdete na adrese http://DSKlicpera.wz.cz/.


Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet 2018
Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020 KIC

Rozpočet 2019-20