Divadelní spolek Klicpera
 

Varhaní koncert se zpěvem v kostele sv. Apolináře (listopad 2006)

Dne 26. 11. 2006 v 16,00 hodin jsme měli to potěšení se zaposlouchat do nádherných tónů
zpěvačky Daniely Demuthové a varhanice Daniely Kosinové a to přímo v chrámu páně, kostele Sv. Apolináře. Byl to koncert ve spolupráci s římsko-katolickou církví, pod záštitou paní starostky PaedDr. Cecílie Pajkrtové, bez jejíž přímluvy by se koncert v tomto důstojném prostoru mohl jen těžko konat.
S velmi příjemnými dámami paní Demuthovou a paní Kosinovou jsem byla v kostele už o pár hodin dříve než začal plánovaný koncert. Dozvěděla jsem se o nich spoustu zajímavých informací, se kterými bych se s vámi ráda podělila a zároveň vás s nimi touto cestou seznámila. Bylo veliké štěstí, že se podařilo dámy ke koncertu získat a že byly ochotné v Sadské trávit celé odpoledne, protože jsou obě velmi zaneprázdněné.
Daniela Demuthová vystudovala zpěv na pražské konzervatoři a pokračovala ve studiu u prof. J.Smolákové. Na svém kontě má stovky sólových koncertů, jak u nás, tak v zahraničí, zároveň spolupracuje se světovými i tuzemskými orchestry, z nichž jmenuji alespoň Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr FOK, Komorní orchestr Národního divadla a další. Nyní je členkou tria MUSICA DOLCE VITA, které sama zakládala.
Daniela Kosinová docházela od 12ti let na soukromé hodiny varhan k regenschorimu a skladateli Karlu Židkovi. Je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích a ve studiu pokračovala na AMU. Poté studovala na Hochschule fur Music und Theater v Hamburku, v roce 2002 získala třetí cenu a titul laureáta na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně. Zastává funkci: vedoucí klávesových nástrojů v Symfonickém orchestru FOK. Zároveň se zabývá kompozicí, její skladby zazněly i na vlnách rádia WPRB Princeton New Jersey, rádia Mona Lisa Amsterodam a Českého rozhlasu.
I přes to, že jsou varhany v kostele malinké a při přepínání rejstříků se musely vypínat měchy, byl koncert opravdu nádherný. Na dobrovolném vstupném se vybralo přibližně šest tisíc.
Po vyplacení honoráře oběma umělkyním jsme zbytek předali panu páteru Fišerovi za spotřebu el. energie a na náklady s koncertem spojené. Tímto bych mu ráda poděkovala, že se koncert v kostele mohl uskutečnit.

zpět na Fotografie z akcí