Divadelní spolek Klicpera
 

První společenský ples města Sadská

je za námi a já bych si k němu s chutí přidala ještě dva další přívlastky: vydařený a krásný. Kdo se plesu zúčastnil a bavil se s námi do 4 do rána, jistě mi dá za pravdu, a proto mi dovolte malé ohlednutí. Když jsem 2. ledna roznášela letáčky s plesem po Sadské, měla jsem obavy, že tak malý odstup od vánočního shonu a silvestrovského veselí našemu plesu uškodí. Nehledě na to, že dovolené a svátky dost pozdržely veškeré přípravy na ples. Ovšem první den předprodeje úplně stačil na to, aby byly všechny moje obavy naprosto rozptýleny. Hned v pondělí 5. ledna jsme totiž prodali šedesát lístků a během týdne bylo najednou stodvacet lístků pryč! A to nás naplnilo velkou důvěrou ve vás, že naše úsilí není marné, že o ples máte zájem, opravdu chcete přijít a že se chcete dobře bavit. A byla to pravda. V sobotu 17. 1. nás bylo v sokolovně dvěstě. A nejen to. Skvěle jste se bavili a bylo vidět, že si ples užíváte.

Nebudu vás zatěžovat popisováním toho, jak samotný ples vznikal a jak jsme s kbelíky a hadry pobíhali po sokolovně a stěhovali stoly a židle, protože kdo organizoval jakoukoliv kulturní akci ve sportovních prostorách, tak je mu tento fakt jasný. Chtěla bych spíše děkovat lidem, bez kterých by ples města nevznikl, nebo vznikal jen těžko. Děkuji paní starostce za podporu a hlavně za důvěru. Pro uspořádání plesu se nadchla a nepochybovala, že dopadne skvěle. Anička Kracíková s Hankou Pánkovou se s námi podělily o své cenné rady a zkušenosti, ke všemu přidaly pár milých slov útěchy, což nám velmi pomohlo a jim za to patří velký dík. Jenže při počtu čtyř zaměstnanců KIC se příprava plesu nedá zvládnout. Potřebovali jsme spoustu lidí nejen na přípravu plesu, ale i k organizaci. V tom divadelníci nezklamali. Do příprav se paní Sylva Triantafillou, Ing. Jaroslava Kynclová, Jitka Vyleťalová a Míla Králová pustily jako draci, na plese pak dámy vybíraly vstupné, staraly se o kulturní program a zajišťovaly pořadatelskou službu, aby po plese v neděli ráno opět nastoupily s kbelíky a hadry, s vydatnou pomocí paní Lenky Piskáčkové. Velký dík patří ještě paní Zdence Pfeiferové, která na plese obětavě obstarávala šatnu až do 4,00 hod. ráno spolu s paní Polákovou, paní Boženě Zvoníčkové za pomoc při úklidu a panu Richardu Závodnému za pomoc při výzdobě, panu Milanu Dudkovi a Jaroslavu Klárovi za stěhování stolů a židlí.

Možná si vzpomenete na krásné papírové vločky rozvěšené po celé sokolovně. Tak si představte, že je úplně všechny navlékly na provázky a dlouhým bidlem za háčky rozvěsily po stropě Terezka Žánová a Terezka Jelínková, které se v sobotu ráno nadšeně přihnaly do sokolovny, že nám jdou pomoct. Dívky jsou zároveň členkami skupiny El dance Lucky Šebestové. Skupinku jste na plese rovněž mohli vidět a také jim patří veliké poděkování.

Pan Zdeněk Piskáček je profík, o tom není pochyb a ples uváděl skvěle, ke všemu ochotně, zodpovědně a aktivně se podílel na scénáři. I jemu patří dík.

Nesmím zapomenout na kapelu Pohoda, která hrála bezvadně a dokázala spolu s vaší dobrou náladou vytvořit úžasnou a veselou atmosféru, přesně takovou, jaká má na každém plese být. Vzhledem k tomu, že skupina Pohoda pro nás hrála za symbolickou cenu, zařadila se mezi sponzory plesu. Děkujeme také sponzorům tomboly, díky kterým jste si užili napětí losování a odnesli z plesu něco domů, ať už drobnost, nebo velký dar.

O PLESE NA PLESE

A protože mi bylo vyčteno, že stále jen někomu děkuju a při tom jsem vůbec nenapsala jaké to na plese bylo… Přikládám tedy ještě pár vět navíc.

Ples začal ve 20,15 hod. vystoupením tanečnic El dance. Na úvod zatančily HIP HOP a přes to že se jednalo o společenský ples, hip hop vůbec nepůsobil rušivě, ba naopak. Po té jsem se Zdenkem Piskáčkem přivítala všechny, kdo se večer přišli bavit a POHODA nasadila tři krásné ploužáky na zahřátí. Úvodní slovo měla paní starostka Cecíle Pajkrtová, hned po té, co holky El dance zatančily na hudbu Michaela Jacksona. Dokonce ples symbolicky otevřela přestřihnutím zlaté pásky, protože se přece jednalo o PRVNÍ společenský ples města. Pak mělo být vystoupení standardních tanců, v podání absolventů Letś dance, taneční školy manželů Svěcených. Jenže ouha, všichni postupně onemocněli, a tak pan Svěcený narychlo sehnal malé členy taneční školy. Původně slibovaná „latina ve 23,00 hod. tedy odpadla z téhož důvodu, ale i tak, děti měly veliký úspěch. To už se v zákulisí připravovala skupina Aurélius, světelná show. Zhaslo se v sále a před očima se nám roztančila zelená světýlka.

Po celou dobu se prodávala tombola. Bylo pět barev lístků a téměř všechny se prodaly.
O půlnoci si paní starostka vybrala modrou vlaštovku a jmenovala další „házeče“. Za město to byla paní zastupitelka Dr Milena Cempírková, za sponzory to byl pan Milan Dudek, zástupce firmy Dudinger, pan Bronislav Kuba za Aletiér Kuba Kersko a jako host paní starostka Třebestovic. Každý z nich postupně hodil barevnou vlaštovku. Anička Kracíková a Hanka Pánková z rodinného centra Život je hra už byly jako krásné porotkyně s křídami připraveny pod pódiem, aby zakřížkovaly kam která vlaštovka dopadla, aby Anička mohla zvolat „modrá je dobrá“ protože vyhrála vlaštovka paní starostky Cecílie Pajkrtové. Po vydání tomboly ještě znovu paní starostka vylosovala šťásného výherce hlavní ceny města Sadská, a to: domácí pekárnu.

No a pak už se všichni nerušeně bavili a tančili skoro do čtvrté hodiny ranní. Jediné co mě mrzí je, že nemáme více fotek. Našim digitálním foťákům se nějak nedaří fotit přítmí sálu, a tak většina obrázků vyšla příliš tmavě, než aby se daly použít. Takže vám alespoň připomeneme výzdobu „sálu“ sokolovny a bohatou tombolu.

Děkujeme vám všem. Bylo nám potěšením a těšíme se za rok, na druhý společenský ples města Sadská!