Divadelní spolek Klicpera
 

Sochařská výstava

výstava začne vernisáží 25. 6. v 17,00 hodin a potrvá do 9. 7. 2006
kde: na zahradě za knihovnou v „galerii pod širým nebem“

Sochaři, kteří budou v Sadské vystavovat patří ve svém oboru ke špičce, jsou nositeli významných ocenění a jejich díla se nacházejí na významných architektonických objektech a ve sbírkách renomovaných galerií u nás i v zahraničí. Jejich restaurované sochy a objekty jsou po celé naší republice.

Michal Blažek: „Sochy nepotřebují slov. Sochy, které potřebují slova jsou špatné.“

Michal Blažek: nar. 1955, sochař, galerista, restaurátor, působil určitou dobu jako asistent na AVU.
Zúčastnil se řady sochařských sympozií, vystavuje v několika galeriích.
Galerie U bílého jednorožce: „ Michal Blažek přešel od experimentů inspirovaných světovou avantgardou šedesátých let k tradičně pojímanému sochařství ovlivněnému dílem a názory Zdeňka Palera. Jeho tvorba v níž se spojuje syrovost výrazu s dlouhým, často několikaletým hledáním výsledného tvaru, se vždy vztahuje k lidské figuře.“

David Janouch: nar. 20. srpna 1967 v Praze.
Absolvent Akademie výtvarného umění v Praze. V současné době vystavuje v Rabasově galerii v Rakovníku.
Zabývá se většinou tvorbou interiérových plastik a restaurováním.

Denis Anfilov: nar. 3. 9. 1967
Absolvoval Výtvarnou školu Václava Holara v Praze. V současné době vystavuje v Rabasově galerii v Rakovníku. Věnuje se zpracování přírodního kamene, výtvarné činnosti a restaurování.

Daniel Talavera: 5. 6. 1969
Absolvoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích a Akademii výtvarných umění obor restaurování sochařských děl. V současné době se věnuje výtvarné činnosti a restaurování. Jeho díla je možné vidět např. ve Vlašimském zámeckém parku. Navrhl a vytvořil sošku pro „Cenu Blanických rytířů.“

Igor Kalina. Sochař a restaurátor.
Podílel se např. na restaurování soch na budově Národního divadla.
Zúčastnil se např. sympozia v zámeckém parku ve Vlašimi.

Jaromír Švaříček, nar. 1967
Absolvent uherskohradištské UMPRUMky vystudoval Akademii výtvarných uměníVU
Zúčastnil se např. sympozia v Uherském Brodě.

Jaromír Švaříček, Michal Blažek: autorka článku M. Vávrová
„První sochařské sympozium v Uherském Brodě nazvané „Při zdi 2003“. Sochaři tvoří svá díla přímo před zraky kolemjdoucích. Je možné na vlastní oči vidět, jak se z pískovce z lomu u Žlutavy rodí nová socha…“

Michal Blažek, Igor Kalina, Dan Talavera: 2005 – „sochařské sympozium v zámeckém parku ve Vlašimi, na téma „dětská fantazie“. Výsledkem akce jsou sochařská díla trvale umístěna po obou březích řeky Blanice v blízkosti Znosimské brány.“